Våre advokater

BSN Advokatfirma ledes av forretningsadvokat Børge Nygårdshaug.

Advokat Børge Nygårdshaug

Børge Nygårdshaug

Børge Nygårdshaug er forretningsadvokat med hovedfokus på eiendoms- og entreprenørbransjen.

Han har spisskompetanse på kjøp av salg av eiendomsselskaper og næringseiendom, herunder budprosesser, due diligence-prosesser, selskapsstrukturering av prosjekter, finansiering og egenkapitaltransaksjoner. Videre har Nygårdshaug bred erfaring i selskapsoppkjøp- og salg generelt og entrepriserett. Nygårdshaug har skrevet en rekke artikler om eiendomsutvikling, bruk av hjemmelsselskaper, utfordringer med såkalt «åpent skjøte» og øvrige forhold relatert til fast eiendoms rettsforhold.

Nygårdshaug har vært partner i Torkildsen & Co Advokatfirma siden 2005, som senere ble Føyen Torkildsen Advokatfirma, hvorav Managing Partner i fire år. Før dette var han i Simonsen, Føyen Advokatfirma som ansatt advokat.

Tlf: 906 63 349
E-post: bn@bsnlaw.no