Eiendomsjus

Transaksjoner

Vi har spisskompetanse på rådgivning ved kjøp eller salg av eiendom og eiendomsselskaper, uansett selskapsform. Vi bistår gjerne i budgivning, kontraktsforhandlinger og dokumentutarbeidelse, og kan gjerne også inngå i kundens team for vurdering av type transaksjon som bør gjøres, hva som bør kjøpes/selges og hva det bør koste.

Leieavtaler

Vi har spisskompetanse på rådgivning ved forhandlinger og inngåelse av leieavtaler for blant annet kontor-, lager- og co-workinglokaler. Vi bistår gjerne i kontraktsforhandlinger og deltar gjerne i kundes team for vurdering av hva slags lokaler som er optimalt for kunden og hva dette bør koste. Vi samarbeider med flere ledende firmaer innenfor utleie og leiesøk.

Eiendomsutvikling

Vi har spisskompetanse på rådgivning ved kjøp og utvikling av eiendom. Eiendomsutvikling har mange faser; alt fra kjøp av tomt, regulering og offentlige tillatelser, kommunal saksbehandling, nabodiskusjoner, entreprisekontrakter, arkitektavtaler, sluttoppgjør, selskapsstrukturering, finansiering og til salg av eiendom eller eiendomsselskap. Vi bistår og har lang erfaring innenfor alle stadier som nevnt.

Forwardkontrakter

Vi har spisskompetanse på kjøp av og salg av eiendom under oppføring. Dette følger egne kontraktsmaler og har særskilte prosedyrer for gjennomføring, ikke minst på finansieringssiden.