Forretningsjus

Avtaler og kontrakter

Vi har spisskompetanse i budprosesser, kontraktsforhandlinger og kontraktsutforming. Vår oppfatning er at det viktigste verdielementet ved bruk av advokater er når kundens avtaler skal inngås. Det er viktig å sikre at formål og intensjoner med avtalene oppfylles, og at det man utfører, leverer eller betaler står i proporsjon med den andre parts ytelse. Vi har et velutviklet malsystem for de fleste kontraktstyper, og vil veldig gjerne bistå i å lose din bedrift gjennom både forhandlinger og avtalesignering på en god måte.

Egenkapitaltransaksjoner

Vi bistår gjerne din bedrift gjennom fusjoner, fisjoner, emisjoner eller generelt med finansieringsrådgivning. I denne forbindelse har vi etablert samarbeid med dyktige fagmiljøer innen finans, revisjon og verdivurdering.

Selskapsrett

Vi bistår gjerne i selskapsetablering og vurdering av hvilken selskapsform som passer best for din virksomhet. Vi har god kompetanse på de rettigheter og plikter som gjelder i selskapslovgivningen og hvordan bedrifter bør forholde seg til regelverket i ulike situasjoner.

Transaksjoner

Vi har lang erfaring med bistand ved oppkjøp av virksomhet, salg av virksomhet og utfordringer relatert til dette, uansett selskaps- og aktivaform.