Retainer

Retainer

Mange bedrifter ønsker en egen ansatt advokat, som alltid er tilgjengelig og som gir pågående saker høy prioritet. Dette er imidlertid ikke alltid regningssvarende. Vi tror det ligger et spennende marked i å tilby små og mellomstore bedrifter en «retainer», som riktig brukt kan gi opplevelsen av å ha en egen ansatt advokat. Vi håper dette kan gjøre at terskelen for å kontakte advokat vil være lavere enn ellers. Det vil være vår oppgave å sørge for at retaineren blir riktig brukt, slik at den både er ressursbesparende og verdiskapende for kunden. Enten gjøres det en avtale med en av våre advokater, eller med flere samtidig. Kostnaden vil basere seg på en rabattert pris og et timeestimat pr måned eller kvartal, som tilpasses kundens behov. 

Ta kontakt for å diskutere om dette kan være noe for din bedrift.